سالنامه امین تاج با قابلیت سه بعدی (QR)

توجه
ویژگی نوین در سالنامه های سه بعدی امین تاج

لازم به توضیح است کلیه سالنامه های سال 97 این مجموعه توانایی سه بعدی داشته بدان معنا که در صفحات سالنامه حافظ لذت شنیدن غزلی از حافظ همراه با فال را به شما هدیه می کند

در سالنامه های خیام لذت شنیدن رباعی از خیام را به شما هدیه می کند و در سالنامه های مدیریتی شما را دعوت به شنیدن یکی از رازهای موفقیت در مدیریت و سرمایه گذاری می کند.

برای استفاده از این امکان با یک گوشی هوشمند به آدرس

https://telegram.me/sarresidonline

مراجعه و نرم افزار QR reader را به صورت رایگان دانلود و نصب نمایید.